طرح توجیهی تضمینی،اخذ انواع مجوز تضمینی - طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع

LOGO

طرح توجیهی تضمینی،اخذ انواع مجوز تضمینی
موافقت اصولی (واگذاری،اخذ جواز تاسیس، اخذ جواز صنایع)خرید و فروش مجوز برای محدوده 120 کیلومتری تهران
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی پلی استر POY نخبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی توليد قطعات فلزي شناور هاي دريائيبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي فرآوري و بسته بندي ميگوبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي شير پاستوریزهبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش گل و گياه در گلخانه ( پيتوس و نخل زينتي )برچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته بندي مواد غذاييبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته بندي خرمابرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته بندي چاي تي- بگبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي خدمات مشاوره مهندسيبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي احداث استخر سرپوشيدهبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجيهی کامل فلوتاسیون مس جهت ارائه به وزارتخانه ها و بانکهابرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی احداث گلخانهبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی احداث کارخانه تولید سنگ آهک کربنات کلسیم(CaCO3)برچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی احداث کارخانه تولید بتن سبکبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی احداث کارخانه تولید فرش ماشینیبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی قطعات و لوازم لاغریبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی تیرچه و بلوک سیمانیبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی کولر گازیبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی انواع نان های صنعتی و نان شیرینیبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی نان صنعتی (مسطح ، حجیم ، نیمه حجیم ، نیم پخت )برچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی انواع بسته بندیبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی کارخانه آسفالت ( گرم و سرد )برچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی انواع سالادبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجيهی مواد پلیمریبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجيهی مواد پلاستیکیبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی بسته بندی کاغذ و مقوابرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی سرامیک های صنعتیبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی سرامیک های مدرنبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی کاشی و سرامیکبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی نان خشك صنعتیبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی انواع نان صنعتیبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی بسته‌بندی انواع مواد غذائیبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی دندان پذشکی جهت ارائه به بانکبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

موافقت اصولی/پروانه بهره برداری/جوازتاسیس

موافقت اصولی/پروانه بهره برداری/جوازتاسیس/ گواهی فعالیت صنعتی/کارت شناسایی کارگاه /جوازتاسیس بند الف و ب خارج شعاع 120 کیلومتری تهران/پروانه ساخت بهداشت صنایع غذایی از معاونت غذا دارو/،تهیه ارزمرجع دولتی,برات وصولی بدون انتقال ارز جهت واحدهای صنعتی تولیدی ,اخذ موافقت زیست محیطی,معافیت مالیاتی وگمرکی ماشین الات تولیدی صنعتی,طرح توجیهی فنی مالی/وام وتسهیلات بانکی تولیدی صنعت ومعدن/پرسشنامه وفرم صدورپروانه بهره برداری/پرسشنامه وفرم صدورجواز تاسیس/طرح وتوسعه,طرح بروزرسانی واحد های صنعتی,کدرهگیری ایران کد وشناسه کالا وخدمات •
GMP- Good Manufacturing Practices روش های خوب ساخت
• HACCP سیستم بهداشتی در مدیریت کیفیت برای صنایع غذایی

• قابلیت کنترل عوامل خطر زا در مواد غذایی ISO 22000


جهت هماهنگی با ما   اینجا کلیک کنید.


برچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : پسورد نود 32

طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی جدید جالب و بروز

/**/

به اطلاع متقاضیان طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی  می رسانیم که طرحهای ةوجیهی فنی و اقتصادی جدید جالب و بروز که متعلق به سال ۱۳۹۰  حوزه صنعت بوده . موجود می باشد . علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر با تلفن  زیر ارتباط برقرار نمایند .

جهت دریافت رمز عبور اینجا کلیک کنید.

عناوین طرحها عبارتند از :

-  توليد فيلم و کيسه پلاستيکي (C.P.P)

-  توليد کود کمپوست (Compost)

- توليد درخشان کننده هاي نوري (Glow in dark)

-  توليد کود کامل بصورت جامد (NPK)

- توليد لوله هاي سوپر پايپ (superpipe)

-  توليد در و پنجره P.V.C

-  توليد ورقهاي فوميزه P.V.C

-  توليد پروفيل UPVC

- بازيابي ظروف پت

- توليد اسانسهاي گياهي

- توليد اسيد سولفوريک

- توليد انواع دستکش چرمی وَ پارچه ای و صنعتی

- توليد بويه هاي صيادي

- توليد پريفرم و بطري پت

- توليد چربي گيرهاي صنعتي

- توليد رنگدانه هاي سراميکي

- توليد رنگهاي صنعتي

- توليد ظروف يکبار مصرف اسفنجي

- توليد ظروف يکبار مصرف فوم پلي استايرن

- توليد فوم پلي استايرن ضد آتش

- توليد قايقهاي فايبرگلاس

- توليد قطعات پلاستيکي خودرو

- توليد قطعات صنعتي لاستيکي

- توليد قطعات کامپوزيتي

- توليد لباس بچه

- توليد لوله و اتصالات پلي اتيلن

- توليد مخازن پلي اتيلني

- توليد نايلون و چاپ روي آن

- توليد نمک طعام خوراکی - کلريد سديم

- توليد يونوپانل

- توليد يونيت دندانپزشکي

- چاپ صنعتي بر روي ظروف پلاستیکی

- تولید پودر سفید کننده (جهت استفاده در صنعت و نوعی از پاک کننده های صنعتی می باشد)

- تولید سولفیت سدیم

- تولید کاغذ سمباده

- تولید قطعات صنعتی پلاستیکی

- تولید پروفیل و الوار از ضایعات کشاورزی و ضایعات پلاستیکی

- تولید شیلنگهای فشار قوی (جهت ماشین آلات صنعتی)

- تولید قارچهای صدفی

- سورت و بسته بندی میوه

- تولید محصولات فلزی با پوشش پلاستیکی (انواع سبدهای فلزی مشبک جهت یخچالها ؛ سبدهای حمل)


جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.مطالب مرتبط لیست 1

مطالب مرتبط لیست 2

مطالب مرتبط لیست 3

مطالب مرتبط لیست 4

مطالب مرتبط لیست 5

©برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی امکان پذیر است .


برچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجيهی کامل 100% تضمینی کار را به کاردان بسپارید$برچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح های توجیهی تضمینیبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی تضمینیبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

اخذ جواز صنایع و طرح توجیهی تضمینی ، احداث کارخانه و سولهبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی ( بانک طرح های توجيهي بانک طرح هاي صنعتی و اقتصادی )کليه طرح های توجیهی این سامانه زير نظر کارشناسان، مهندسین و مشاوران مجرب، بر اساس ضوابط وزارت

صنايع و معادن، کار گروه بانک هاي عامل و با توجه به معيارها و شرايط خاص متقاضيان با دفاعیه در بانک

ارزيابي، تهيه و ارائه مي شود.

ارائه کاملترین طرح های توجیهی با دفاعیه در بانک، ارائه طرحهای توجیهی زودبازده با مطالعات امکان سنجی

نرم افزار کامفار، تهیه طرح توجیهی جهت اخذ مصوبه و جواز تاسیس، انواع طرح توجیهی ویژه جهت اخذ وام

های ریالی و ارزی، ارائه انواع طرح توجیهی همراه با محاسبات مالی، اقتصادی مورد قبول وزارت صنایع و معادن،

وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون و کلیه بانک های عامل، کاملترين بانک طرح توجيهي و الویت های سال 87

...


مراحل تنظیم طرح های توجیهی 
اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت تنظیم طرح توجیهی [ مرحله اول ]

مشخصات نوع متقاضی طرح [ اعم از حقیقی یا حقوقی ]

در صورت حقیقی بودن، ارائه مدارک شخصی فرد حقیقی
مدارک: کپی شناسنامه و کارت ملی جهت احراز هویت فرد حقیقی

در صورت حقوقی بودن،
ارائه کلیه مدارک شرکت اعم از روزنامه رسمی اساسنامه اذحار نامه و آخرین تغییرات شرکت همراه با کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و موسسه


اطلاعات مورد نیاز جهت تنظیم طرح توجیهی [ مرحله دوم ]

نام طرح
مشخصات زمین و محل اجرای طرح [ در صورت خریداری شده ]
وضعیت و نوع جواز
سرمایه اولیه

اطلاعات مورد نیاز جهت تنظیم طرح توجیهی [ مرحله سوم ]

نگارش، تحقیق، تنظیم، بررسی، امکان سنجی و برآورد مالی توسط مهندسین


طرح های توجیهی زودبازده

سامانه طرح توجیهی طرح نگار فهرست کامل طرح های توجیهی زود بازده را در عرصه های مختلف اقتصادی معرفی می نماید.

ارائه و معرفی طرح های توجیهی زود بازده در بخشهای مختلف اقتصادی، برگشت سریع سرمایه و بازدهی بالا در کوتاه مدت ..

طرح های توجیهی زود بازده مورد تایید بانکهای عامل، وزارت صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و سازمان جهانگردی ...


جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.مطالب مرتبط لیست 1

مطالب مرتبط لیست 2

مطالب مرتبط لیست 3

مطالب مرتبط لیست 4

مطالب مرتبط لیست 5

©برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی امکان پذیر است .


برچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی (تضمینی)برچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

تهیه و تنظیم جدیدترین طرح های توجیهی جهت اخذ مجوزبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

مجوزهاي صنعتي، صنايع کشاورزی و فرايند اخذبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

مجوزهاي ايجاد واحدهاي صنعتي


کارشناس صنایع علی رضا مصیبیاخذ جواز تاسیس


جهت هماهنگی با ما   اینجا کلیک کنید.

اخذ جواز تاسیس

هزینه اخذ جواز تاسیس

مبلغ 1000000ریال جهت فیش واریزی وزارت صنایع ومعادن

مبلغ 100000ریال جهت تمبر مالیاتی صدور جواز

اخذ جواز تاسیس توسط کارشناس ارشد صنایع جهت هرگونه سوال دررابطه با اخذ جواز تاسیس و طرح توجیهی: :


مشاوره صنعتی

1- معرفي انواع طرح هاي صنعتي و معدنی فيزيبل جهت سرمايه گذاري

2- خدمات مشاوره اي در زمينه احداث واحد صنعتي و يا اجراي طرح توسعه

3- خدمات مشاوره اي در زمينه تحول سازماني واحد هاي صنعتي بحراني

4- معرفي واحد هاي صنعتي و معدنی فعال يا نيمه فعال جهت مشارکت

5- معرفي واحد هاي صنعتي و معدنی فعال يا نيمه فعال جهت واگذاري


خدمات مشاوره اي در زمينه احداث واحد صنعتي و معدنی و يا اجراي
طرح توسعه شامل :

1 - تهيه طرح توجيهي( فنی ، اقتصادی و مالی (Feasibility Study)) بهمراه نرم افزار کامفار( در صورت لزوم )

2- دريافت مجوزهاي لازم از ادارات ذي صلاح جهت احداث واحد صنعتي، معدنی و....

3- طراحي واحد صنعتي

4- مديريت و اجراي پروژه هاي صنعتي

5- مشاوره در خرید ، نصب و راه اندازی ماشین آلات خارجی و داخلی

تهيه و تدوين طرح هاي مطالعاتي و بيزنس پلان


انجام مشاوره ،

Research Study و Field Study و تدوين طرح هاي مطالعاتي ،

در كليه زمينه هاي صنعتي، معدنی ، خدمات ، بازرگانی ، گردشگري، شهرسازي ،

حمل و نقل ، خدمات رفاهی ، تفریحی، درمانی ، بهداشتی و ورزشی و همچنین

امكانسنجي اقتصادي ، مشاور در امور سرمايه گذاري و سرمايه پذيري در پروژه هاي با بازده بالا

مشاوره پایان نامه پروپوزال طرح تحقیقاتی

مشاوره تحقیقات ، پروپوزال ، مقاله ، سمینار ، پایان نامه و پروژه های دانشگاهی با نگارش و تدوین مطابق با ساختار پروژه تخصصی با کیفیت ممتاز و همکاری تا دفاعیه با search در مراجع و منابع معتبر کتابخانه ای ، E-Book های جدید ، مقالات به روز اینترنتی sciencedirect ، پتنت ها و ژورنالهای جدید
در رشته های زیر
:
•مهندسی شیمی
: Chemical
• مهندسی فرایند
Process
•شیمی
: Chemistry
•مهندسی مکانیک سیالات
Mechanic
• تاسیسات
HVAC
•مهندسی
متالورژی Metalurgy
• مهندسی صنایع
Industrial
•مهندسی پلیمر
polymer

•صنایع معدنی Mineral-

•صنایع غذایی Food

اخذ جواز تاسیس توسط کارشناس ارشد صنایع جهت هرگونه سوال دررابطه با اخذ جواز تاسیس و طرح توجیهی:


جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.مطالب مرتبط لیست 1

مطالب مرتبط لیست 2

مطالب مرتبط لیست 3

مطالب مرتبط لیست 4

مطالب مرتبط لیست 5

©برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی امکان پذیر است .


برچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : رزمه کاری

دانلود انواع طرح توجیهی جهت اخذ جواز و وام بانکیبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

طرح توجیهی عضو کانون مشاورین بانکی طرح توجیهی کارخانه آسفالت سردبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

ارائه طرح کارخانه بسته بندي گوشت و مرغبرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

ارائه طرح توجيهي کارخانه توليد آجر سفالي / آهک هيدراته / شمش از قراضه / لبنيات / شيربرچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

تهیه طرح توجیهی جهت اخذ وام طرح آمایش بانک صنعت و معدن با نرم افزار کامفار 3برچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب

انجام طرحهای توجیهی در تمامی زمینه ها (فنی ، مالی و اقتصادی) جهت ارائه به کلیه بانکها و وزارتخانه ها

                  

 

اخذ انواع جواز صنایع به صورت تضمینی

همراه نامه زمین

               

 


      کارشناس صنایع علی رضا مصیبی  


طرح توجیهی ، طرحهای توجیهی

 

انجام طرحهای توجیهی در تمامی زمینه ها (فنی ، مالی و اقتصادی) جهت ارائه به کلیه بانکها و وزارتخانه ها و سازمان ها

این شرکت دارای تجربه انجام صدها طرح توجیهی ومشاوره صنعتی در زمینه های مختلف و اخذ مصوبه های طرحهای زود بازده / پربازده / صندوق توسعه ملی / صندوق ضمانت صادارات ایران / طرحهای آمایش (بانک صنعت و معدن) / طرحهای اشتغال زایی وزارت کار / طرح توسعه محل کارخانه / طرح دانش فنی از نیروهای متخصص از و به خارج از کشور / طرح خرید ، جایگزینی ، توسعه ماشین آلات / طرح خرید انشعابات ، تاسیسات و تجهیزات / طرح خرید مواد اولیه / طرح سرمایه در گردش/ وبه طورکلی انجام کلیه طرحهای توجیهی(بازرگانی ، کشاورزی ، خدماتی ، صنعتی ، معدنی ، فرهنگی ، ورزشی ، عمرانی و...) جهت اخذ وام بانکی به کلیه بانکهای کشور و موسسات مالی اعتباری ، سازمانها و وزارتخانه ها از قبیل وزارت صنایع و معادن جهت دریافت مجوز(جوازتاسیس ، پروانه بهره برداری ، مصوبه وام) و وزارت تعاون ، وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، وزارت جهادکشاورزی ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، وزارت مسکن و شهرسازی و ...... می باشد .

((لازم به ذکر است که این شرکت با دارا بودن مجوز رسمی و همکاری با کانون مشاوران بانکی و مشاورین بانک صنعت و معدن و سایر بانک ها جهت انجام طرح های توجیهی ، کلیه دفاعیات و تغییرات طرح های توجیهی ارائه شده را تا اتمام و اخذ مصوبه(تصویب نهائی طرح ) متعهد می شود))


جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.مطالب مرتبط لیست 1

مطالب مرتبط لیست 2

مطالب مرتبط لیست 3

مطالب مرتبط لیست 4

مطالب مرتبط لیست 5

©برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی امکان پذیر است .


برچسب‌ها: طرح توجیهی در فرمت بانک و سازمان صنایع, جواز صنایع, مجوز صنایع, جواز تاسیس, جواز کارخانه
دسته بندی : طرح توجيهی کامل ، امکان‌سنجی ، اقتصادی جهت ارائه ب
درباره ما

شرکت ارمغان صنعت صدر------> 02155033754 ٍ 1 : خرید و فروش گواهی صنعتی ، کارت شناسایی کارگاه ،پروانه بهره برداری
2 : انجام طرحهای توجیهی در تمامي زمينه ها (فني ، مالي و اقتصادي) جهت ارائه به
كليه بانكها و وزارتخانه ها و سازمان ها
3 : اخذ جواز تاسيس از سازمان صنايع و معادن و انجام طرح توجيهي و پرسشنامه مربوطه
اين شركت داراي تجربه انجام صدها طرح توجيهي و مشاوره صنعتي در زمينه هاي مختلف و اخذ مصوبه هاي طرحهاي زود بازده / پربازده / صندوق ذخيره ارزي / صندوق ضمانت صادارات ايران / طرحهاي آمايش (بانك صنعت و معدن) / طرحهاي اشتغالزايي وزارت كار / طرح توسعه محل كارخانه / طرح دانش فني از نيروهاي متخصص از و به خارج از كشور / طرح خريد،جايگزيني،توسعه ماشين آلات / طرح خريد انشعابات ، تاسيسات و تجهيزات / طرح خريد مواد اوليه / طرح سرمايه در گردش/ وبه طوركلي انجام كليه طرحهاي توجيهي(بازرگاني،كشاورزي،
خدماتي ،صنعتي،معدني،فرهنگي،
ورزشي،عمراني و...) جهت اخذ وام بانكي به كليه بانكهاي كشور و موسسات مالی اعتباری ، سازمانها و وزارتخانه ها از قبيل وزارت صنایع و معادنجهت دريافت مجوز(جوازتاسيس،پروانه بهره برداري،مصوبه وام)و وزارت تعاون ، وزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان آموزش فني و حرفه اي ، وزارت جهادكشاورزي ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، وزارت مسكن و شهرسازي و ...... مي باشد .شماره تماس 02155033754
خرید پروانه بهره برداری - مراحل گرفتن جوازصنایع چوب - فروش پروانه ساخت صنايع غذايي - فروشندگان مجوز صنایع - خریدار پروانه بهره برداری وزارت صنایع - خرید فروش مجوز تاسیس کارخانه مواد غذایی - پروانه بهره برداری ورمی کمپوست - فروش امتیازشرکت عمرانی - فروش جواز - قیمت پروانه بهرهبرداری - خرید جواز صنایع - جواز صنايع - خرید جواز تاسیس - فروش پروانه بهره برداری صنایع چوب - فروش پروانه صنایع - مجوز بهره برداری ورمی کمپوست - خرید مجوز وزارت صنایع - پروانه يانمار - خرید و فروش پروانه بهره برداری - خرید وفروش جواز تولید - قیمت خرید و فروش جواز وزارت صنایع - فروش پروانه تاسیس کارخانه - خریدوفروش پروانه تاسیس - فروش جواز تاسیس - جواز صنایع فروش - فروش مجوزات صنایع غذایی - خرید وفروش مجوز صنایع - خرید و فروش جواز تاسیس - فروش مجوز صنايع - مراحل دریافت پروانه تولید صنعتی - خرید وفروش جوازتاسیس وپروانه بهره برداری. - فروش پروانه بهره برداری - قیمت خرید و فروش جواز صنایع - خرید وفروش جواز تاسیس - فروش پروانه بهره برداری - فروش مجوز صنایع - خرید پروانه بهربرداری - فروش پروانه - خریدوفروش پروانه بهره برداری –اخذ مجوزمحیط زیست،اخذ جواز و مجوز نشان و علامت استاندارد، اخذ مجوز و جواز صنعتی،موافقت اصولی جواز تاسیس پروانه بهره برداری،اخذ مجوز وجواز زیست محیطی ،تغییر کاربری زمین کشاورزی جهاد شهرداری،اخذ مجوز و جواز بهداشت پروانه ساخت بهداشت ،خرید و فروش جواز و مجوز صنعتی،واگذاری مجوز صنعتی تولیدی ،املاک صنعتی،خرید و فروش سوله زمین صنعتی،اخذ جواز زیست محیطی،استاندارد ،ایزو،اخذ مجوز معافیت گمرگی ،اخذ جواز ورود ماشین آلات صنعتی تولیدی،اخذ مجوز افزایش ظرفیت صنعتی و طرح توسعه، اخذ موافقت با انتقال صنعتی /اخذ مجوزهای زیست محیطی و صنایع،کاهش و رفع آلایندههای صنعتی/ پروانه بهره برداری/جوازتاسیس/ پروانه ساخت بهداشت /استاندارد ،ایزو/ موافقت اصولی/خرید و فروش پروانه صنعتی/ معافیت گمرکی ماشین الات تولیدی صنعتی/ تولیدی/ غذایی/ فلزی/بتن ،جدول آماده ،قطعات سیمانی/ تزریق پلاستیک و نایلون نایلکس/ شیمیایی,پلیمر,پلی اتیلن/ سلولزی,کارتن/ نساجی رنگرزی پارچه/ برق والکترونیک/ آجرصنعتی/کانی غیرفلزی معدنی /آسفالت گرم,آسفالت ,قیر/ رنگ ورزین/ قطعات خودرو,ماشین آلات/ کمالشهر،کردان محیط زیست نایع،هشتگرد،سیمین دشت صنایع محیط زیست،سهیلیه،ماهدشت محیط زیست صنایع،شهرقدس،ملارد، اسلامشهر، شهریار محیط زیست،سعیدآباد،باغستان،آدران محیط زیست صنایع،گرمدره محیط زیست صنایع،زرشکی صنایع محیط زیست، محیط زیست و صنایع مناطق صنعتی کوهک،جاده مخصوص،جاده قدیم،وردآورد، رباط کریم قلعه حسن خان،قرچک،ورامین،پاکدشت ،شهرری،پردیسان،دماوند،رودهن ،بومهن،کوی اتحاد،شور آباد محیط زیست صنایع،اتوبان بابایی ارتش وکدرهگیری ایران کد وشناسه کالا وخدمات/ پرسشنامه/ زمین ,درشهرک های صنعتی مصوب صفا دشت,شهرک بهارستان, شهرک سپهرنظرآباد,شهرک هشتگرد,شهرک شمس آباد,شهرک عباس اباد,شهرک علی آباد,شهرک دماوند,شهرک خرمدشت دماوند فیروزکوه


ایمیل : moshaver.mosayeby@ymail.com
banner 240x200px

کدهای شما